به سایت روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان خوش آمدید.
width=3
صفحه اصلي سازمان مركزي 
اطلاعيه دانشگاه در يك نگاه
ارتباط با ما در باره ما
width=5
درباره ما
اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني
 ساختمان انديشه طبقه چهارم تلفن تماس:35354049
 جمع آوري و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فعاليتها، اقدامات، طرحها و برنامه هاي واحد دانشگاهي به منظور تنطيم سايتهاي خبري، تبليغاتي و اجراي طرحهاي انتشاراتي و تبليغاتي جهت آگاه ساختن اذهان عمومي از پيشرفتهاي واحد دانشگاهي.

ِ  گردآوري و بررسي مقالات و مطالب منتشره در وسائل ارتباط جمعي مربوط به واحد دانشگاهي جهت انعكاس به مبادي ذيربط.

ِ  فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل بين مردم و مسئولين دانشگاه از طريق برگزاري مصاحبه با رسانه هاي گروهي و ملاقات‌ها و بازديدها و برپائي سخنرانيها.

پذيرش آگهي و تبليغات و نظارت بر تبليغات محيطي سطح دانشگاه از طريق دايره پذيرش آگهي و تبليغات

ِ  برقراري ارتباط با دفاتر روابط عمومي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي به منظور آگاهي از برنامه‌ها و سمينارها و كنفرانس هاي آنان.

ِ  تهيه و تدوين بيانيه ها، اخبار، اطلاعيه ها، آگهي ها، پيام هاي واحد دانشگاهي و ترتيب نشر و انعكاس آنان در رسانه هاي گروهي.

پاسخ گويي به سوالات خانواده ها و كمك در انتخاب رشته موفق از طريق مركز مشاوره و هدايت تحصيلي 

همكاري و نظارت با ساير واحد هاي روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان 

انتشار ماهنامه الكترونيكي نسيم دانشگاه و توزيع كشوري به منظور معرفي توانمندي هاي دانشگاه 

ِ  بررسي مطالب منتشر شده در رسانه هاي گروهي و مجامع عمومي در رابطه با فعاليتهاي واحد دانشگاهي به منظور اطلاع، انعكاس و پاسخگوئي درصورت نياز.

ارتباط با مراكز رفاهي استان و توزيع كارت هاي خفيف به اساتيد كاركنان و دانشجويان 

ِ  برنامه ريزي و اقدام جهت تدوين نشريات و روزنامه هاي مناسب جهت توزيع بين مسئولين و نظارت بر اجراي امور انتشاراتي واحد دانشگاهي و انجام امور خطاطي و طراحي در زمينه هاي تبليغاتي با همكاري ساير مسئولين مربوط.

ِ  دعوت از خبرنگاران رسانه هاي گروهي جهت شركت در مراسم مختلف واحد دانشگاهي.

ِ  انجام كليه امور مربوط به تهيه فيلم و عكس و اسلايد از رويدادهاي مهم فعاليتهاي واحدهاي دانشگاهي و نمايش فيلم در مناسبتهاي مربوط.

ِ  انعكاس فعاليتها، برنامه‌ها و طرح هاي واحد دانشگاهي به مردم از طريق برپائي نمايشگاه عكس، اسلايد و فيلم و ايجاد آرشيو سمعي و بصري، اطلاعاتي و مطبوعاتي.

ِ  بررسي و مطالعه و برنامه ريزي در مورد نيازهاي تبليغاتي قسمت هاي مختلف واحد دانشگاهي.

تهيه و توليد نماهنگ جهت برنامه هاي مختلف دانشگاه 

ِ  ايجاد تمهيدات لازم به منظور شركت در مجالس جشن، سوگواري مربوط به اساتيد، كاركنان و خانواده هاي آنان به نمايندگي دانشگاه

اطلاع رساني و ارائه اخبار از طريق سايت و كانال تلگرام دانشگاه و همچنين ارسال اخبار به رسانه ها.

ِ  بررسي ديدگاهها و سنجش افكار عمومي درچهارچوب وظائف محوله و ارائه نتايج حاصله به رياست واحد دانشگاهي و مسئولين مربوط به منظور اتخاذ روش هاي مطلوب و تدوين طرحها و برنامه هاي لازم در اين زمينه.

ِ  نظارت بر تهيه، انتشار و توزيع بولتن‌ها و بروشورهاي اخبار و اطلاعات واحد جهت آگاهي كاركنان، دانشجويان و قسمتهاي تابعه.

ِ  همكاري در تهيه بودجه سالانه مربوط به برنامه هاي تشريفاتي و تبليغاتي واحد دانشگاهي.

ِ  مشاركت و همكاري در برنامه ريزي، اعطاي مجوز و نظارت بر كليه نشريات ادواري واحد دانشگاهي.

ِ  برنامه ريزي و اقدام جهت تدوين و انتشار نشريات ادواري ويژه روابط عمومي با همكاري مبادي ذيربط.

ِ  همكاري در برنامه ريزي جهت برپائي نمايشگاههاي مختلف فرهنگي، دانشجويي، پژوهشي و آموزشي واحد دانشگاهي.

ِ  برنامه ريزي جهت حضور در نمايشگاههاي مرتبط با وظائف واحد دانشگاهي با همكاري قسمت مربوط.

ِ  همكاري در تنظيم برنامه و اداره امور اجرائي، همايشها، راهپيمائي ها، نمايشگاهها و برنامه هاي مرتبط با وظايف دانشگاه.

ِ  انجام ساير وظائف مربوط برحسب تصميم و ارجاع مقام مافوق.

: اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني
مدير كل روابط عمومي و اطلاع رساني: اصغر عالميان
بخش هاي زير مجموعه
  دايره پذيرش آگهي و تبليغات: دريافت آگهي و تبليغات  و نظارت بر تبليغات محيطي و مديريت تلويزيون شهري دانشگاه
مركز هدايت و مشاوره تحصيلي: پاسخ گويي و كمك به خانواده ها در انتخاب رشته صحيح،ارتباط بامدارس جهت بازديد از دانشگاه 
امور رفاهي و تفريحي: ارتباط با مراكز تفريحي و توزيع كارت هاي تخفيف به اساتيد،دانشجويان و كاركنان 
قسمت توليد نماهنگ : ساخت و توليد تيزر، فتوكليپ،مستند
                     نسيم دانشگاه:انتشار ماهنامه تخصصي و توزيع كشوري به منظور معرفي توانمندي هاي دانشگاه
۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير
ارسال مطالب
width=140
width=140
width=140
width=140
آدرس:اصفهان- خیابان جی شرقی-ارغوانیه--بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان-ساختمان اندیشه طبقه چهارم-تلفکس:-35354049-031
Powered by DorsaPortal