به سایت روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان خوش آمدید.
width=3
صفحه اصلي سازمان مركزي 
اطلاعيه دانشگاه در يك نگاه
ارتباط با ما در باره ما
width=5
ايران كشوري بي همتا در جهان است
          ايران كشوري بي همتا در جهان است

 

هشتمين جشنواره دانشجويان ممتاز ، مبتكر و نوآور بسيجي ، شاهد و ايثارگر استان اصفهان گشايش يافت . در آئين گشايش هشتمين جشنواره دانشجويان ممتاز ، مبتكر و نورآور بسيجي ، شاهد و ايثارگر استان اصفهان دكتر احمدعلي فروغي ابري رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان گفت : به تعبير بسياري از ايران شناسان محقق و انديشمند  ايران كشوري بي همتا در كشورهاي جهان مي باشد چرا كه كشور عزيزمان ايران از نظر استراتژيك ‌،  مواهب خدا دادي ، وجود قوميت هاي بومي مختلف و برخورداري از دين آخرين فرستاده الهي پيامبر عظيم الشان اسلام حضرت محمد مصطفي(ص) از جمله عواملي است كه چنين موقعيتي را  برايمان ايجاد نموده است .
وي  ديگر عواملي را كه موجب بي همتايي اين ملت گرديده  است  را  هوش جهاني بالاي مردمان اين سرمين ذكر كرد و افزود : در صورتي كه محركهاي لازم را در جامعه بوجود آوريم ، انگيزه ها در باورها شكل مي گيرد و بدينگونه تغيير در جامعه اتفاق مي افتد .
وي خطاب به دانشجويان ممتاز ، مبتكر و نوآوري بسيجي تاكيد كرد :  علم و احتراعات يشري در صورتي كه معطوف به اخلاق و دين نباشد اثر بخش نمي تواند باشد و اين معضل بشريت امروز است .
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان تصريح كرد : آينده پژوهي بايد  در راس كار محققين و  پژوهشگران ايران اسلامي باشد تا بتوانيم با چشم انداز روشن ، آينده را براي جوانان ترسيم كنيم .
 
در ادامه سردار غلامرضا سليماني رئيس هشتمين جشنواره دانشجويان ممتاز ، مبتكر و  نو آور بسيجي ، شاهد و ايثار گر استان اصفهان گفت : با مطالعه بر تاريخ اين سرزمين مي توان فهميد ايران را بايد در سه برهه ي زماني بررسي كرد. وي با اشاره به ويژگي هاي ايران قبل از اسلام تصريح كرد : دوره جديد ايران شناسي شامل ايران بعد از اسلام د رتاريخ معاصر است كه در آن پيشرفت هاي زيادي بوقوع پيوسته است و تمدن اسلامي در آن به اوج رسيده است .
سردار سليماني افزوده : وقتي عرصه علم و تلاش با معنويت عجين مي شود ، علم هدف دار مي شود و جهت خدايي پيدا مي كند و در آن موقع است كه علم سبب تزكيه نفس مي شود و انسان را به اوج كمالات انساني مي رساند.
فرماندهي سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان تاكيد كرد :
شما دانشجويان بسيجي از لطفي كه خداوند متعال بر شما جاري ساخته است شاكر و قدردان باشيد و با عزمي راسخ براي استقلال اين مرز و بوم گام برداريد.
در ادامه دكتر محمد بي باك دبير جشنواره تعداد شركت كنندگان را 150 نفر عنوان كرد و افزود : از اين تعداد 57 نفر به عنوان برگزيده در جشنواره انتخاب شدند. وي شركت كنندگان از نظر گروههاي آموزشي را در گروههاي انساني ، علوم پايه ، فني مهندسي ، علوم پزشكي ، كشاورزي وهنرذكركرد وافزود: در مقاطع كارداني، كارشناسي وكارشناسي ارشد ودكتري به ترتيب 14 ، 91 ، 26 و 18 نفر ارائه اثار نمودند.
دبير هشتمين جشنواره دانشجويان ممتاز ، مبتكر و نوآور بسيجي ، شاهد و ايثار گر استان اصفهان واحد دانشگاهي شركت كننده در جشنواره را دانشگاههاي آزاد اسلامي ، علوم پزشكي ، پيام نور ، جامع علمي كاربردي علوم وتحقيقاتو آموزش و پرورش اعلام كرد و افزود : از 311 اثر ارسالي به جشنواره 203 اثر مورد ارزيابي واقع گرديد و تعداد 57 اثر به عنوان منتخب معرفي شدند. لازم به ذكر است آثار ارسالي مشمول تاليف ، اختراع ، پايان نامه ، بديع هنري و مقاله مي باشد كه مشروح برگزيدگان علوم پايه به شرح زير اعلام مي گردد :
رتبه اول اختراع و ابتكار : آقاي مسعود محمدي نيك دانشگاه صنعتي مالك اشتر
رتبه اول مقالات علمي : خانم معصومه يزداني كچويي دانشگاه آزاد مباركه
رتبه دوم مقالات علمي : خانم خديجه عليزاده دانشگاه آزاد شهرضا
رتبه سوم مقالات علمي : خانم مريم نوري علويجه دانشگاه آزاد فلاورجان
رتبه اول طرح پژوهش : آقاي مسعود محمدي نيك دانشگاه صنعتي مالك اشتر
رتبه دوم طرح پژوهش : خانم ايمانه كبيري دانشگاه آزاد شهرضا
رتبه اول تاليف : خانم آذر فرهنگ اصفهاني دانشگاه آزاد فلاورجان
رتبه دوم تاليف : خانم ايمانه كريمي دانشگاه آزاد فلاورجان
برگزيدگان هنر :
رتبه اول اختراع و ابتكار : خام زهره غلامي دانشگاه هنر
رتبه دوم اختراع و ابتكار : آقاي محمد شيرخانزاد دانشگاه هنر
رتبه سوم اختراع و ابتكار : خانم نازيلا انصاري پور دانشگاه آزاد مباركه
رتبه اول مقالات علمي : آقاي ابراهيم قاسمي دانشگاه هنر
رتبه اول طرح پژوهش : خانم فهيمه نوري دانشگاه هنر
رتبه دوم طرح پژوهش : خانم آيه نوحي دانشگاه هنر
رتبه سوم طرح پژوهش : خانم زهرا عرفاني زاده دانشگاه هنر
رتبه اول آثار بديع هنري : خانم فهيمه نوري دانشگاه هنر
رتبه اول طرح پژوهش : خانم الهام اميني دانشگاه هنر
رتبه دوم طرح پژوهش : مشهور افهام دانشگاه هنر
رتبه سوم آثار بديع هنري : آقاي امين احمدي دانشگاه هنر
برگزيدگان علوم انساني :
رتبه اول اختراع و ابتكار : آقاي هادي عبدالرحيمي دانشگاه اصفهان
رتبه دوم اختراع و ابتكار : خانم عطيه چك بر دانشگاه كاشان
رتبه اول مقالات علمي : آقاي ايمان نوربخش دانشگاه پيام نور اصفهان
رتبه دوم مقالات علمي : خانم زهرا محققيان دانشگاه اصفهان
رتبه سوم مقالات علمي : خانم سكينه رئيس دانشگاه پيام نور اصفهان
رتبه سوم مقالات علمي : خانم سمانه احمدي دانشگاه اصفهان
رتبه اول طرح پژوهش : خانم حميده بيگي دانشگاه آزاد نجف آباد
برگزيدگان علوم پزشكي :
رتبه دوم طرح پژوهش : آقاي محمدعلي يوسفي دانشگاه اصفهان
رتبه اول مقاله : خانم فاطمه توكلي دانشگاه علوم پزشكي كاشان
رتبه اول مقاله : خانم سپيده دهقاني دانشگاه علوم پزشكي كاشان
رتبه دوم مقاله : خانم مريم لطفي دانشگاه آزاد خوراسگان
برگزيدگان فني مهندسي :
رتبه اول اختراع و ابتكار : آقاي سعيد جديدي آموزشكده مهاجر
رتبه دوم اختراع و ابتكار : آقاي احمد اسدي دانشگاه آزاد شهر مجلسي
رتبه سوم اختراع و ابتكار : عليرضا عليرضايي دانشگاه پيام نور اصفهان
رتبه اول مقالات علمي : آقاي مهدي وهابي دانشگاه آزاد خميني شهر
رتبه دوم مقالات علمي : خانم صديقه واعظي فر دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه سوم مقالات علمي : آقاي محمد جعفر اميني دانشگاه آزاد نجف آباد
رتبه اول طرح پژوهش : آقاي علي اعتصام دانشگاه آزاد خميني شهر
رتبه اول طرح پژوهش : آقاي پدرام مقيم دانشگاه آزاد خميني شهر
رتبه دوم طرح پژوهش : آقاي جعفر دشتي يفراني دانشگاه خوراسگان
رتبه سوم طرح پژوهش : آقاي بهزاد بيات دانشگاه آزاد نجف آباد
رتبه اول تاليف : آقاي سيد علي شمندي آموزشكده شهيد مهاجر
رتبه اول تاليف : آقاي محمدرضا نگهداري دانشگاه صنعتي مالك اشتر
رتبه سوم تاليف : خانم پريناز حسن زاده دانشگاه آزاد شهرضا
رتبه اول المپياد و مجامع علمي : خانم صديقه واعظي فر دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه دوم المپياد و مجامع علمي : آقاي محسن طاهري دانشگاه آزاد خوراسگان
رتبه سوم المپياد و مجامع علمي : آقاي سيد حميدرضا محدث كسايي دانشگاه آزاد خوراسگان و   
                                                   آقاي سيد محمدرضا محدث كسايي دانشگاه آزاد خوراسگان
برگزيدگان علوم كشاورزي :
رتبه اول اختراع و ابتكار : آقاي شاهين گوانجي دانشگاه آزاد خوراسگان
رتبه اول مقالات علمي : آقاي مهدي طغياني دانشگاه آزاد خوراسگان
رتبه اول طرح پژوهش : خانم فرح جعفر پيشه دانشگاه آزاد خوراسگان
رتبه اول تاليف : آقاي يداله بهرامي دانشگاه آزاد خوراسگان
رتبه اول المپياد و مجامع علمي : آقاي هادي مهرسروش دانشگاه آزاد خوراسگان
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين
ارسال مطالب
width=140
width=140
width=140
width=140
آدرس:اصفهان- خیابان جی شرقی-ارغوانیه--بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان-ساختمان اندیشه طبقه چهارم-تلفکس:-5354049-0311
Powered by DorsaPortal